Σημεία ενδιαφέροντος

7 χιλιόμετρα από τα Λιμενάρια
11 χιλιόμετρα από τον Ποτό
14 χιλιόμετρα από τον Πρίνο (λιμάνι)
31 χιλιόμετρα από τον Λιμένα (πρωτεύουσα-λιμάνι)
21 χιλιόμετρα από τον Θεολόγο
9 χιλιόμετρα από το Πευκάρι (προτεινόμενη παραλία)
18 χιλιόμετρα από το Αστρίς (προτεινόμενη παραλία)
30 χιλιόμετρα από την Αλυκή (προτεινόμενη παραλία)
33 χιλιόμετρα από τη Μακρύαμμο (προτεινόμενη παραλία)
42 από τη Χρυσή Αμμουδιά (προτεινόμενη παραλία)
29 από τη Γλυφάδα (προτεινόμενη παραλία)